Outsourcing IT wychodzi daleko poza prostą redukcję kosztów
i potrzebę oszczędności.
Przede wszystkim obcinamy wydatki związane z rekrutacją, pensją, szkoleniami, zarządzaniem i urlopami dla stacjonarnych pracowników.