Dzisiejszy cyfrowy świat pełen jest zagrożeń, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie Państwa firmy.
W każdej chwili możecie Państwo utracić newralgiczne dane firmy lub narazić je na ujawnienie osobom trzecim, a tysiące krążących
w Internecie wirusów mogą skutecznie dezorganizować pracę w firmie.

 

Bezpieczeństwo IT:

  • tworzenie kopii bezpieczeństwa strategicznych danych firmy;
  • zabezpieczenie sieci komputerowej przed nieautoryzowanym dostępem;
  • dobór odpowiednich metod uwierzytelniania;
  • ochronę antywirusową komputerów osobistych i serwerów sieciowych;
  • systemy zasilania awaryjnego UPS;
  • zestawianie szyfrowanych, wirtualnych połączeń z siedzibą firmy lub jej oddziałami - Wirtualne Sieci Prywatne(VPN);
  • analizę i wdrożenie polityki bezpieczeństwa firmy;
  • utrzymanie i rozwój istniejących rozwiązań.