Wysoce skomplikowane i dynamicznie zmieniające się usługi teleinformatyczne,  pozostawiasz ekspertom, którzy obserwując aktualnie trędy na rynku IT są w stanie zaoferować te najbardziej optymalne i dopasowane do aktualnych potrzeb twojego biznesu .

 

 

 

 

 

Nasza oferta obejmuje:

  • optymalny dobór, dostawę, instalację, konfigurację i utrzymanie sprzętu  teleinformatycznego;
  • administrację serwerami;
  • administrację i konserwację systemów bazodanowych;
  • wdrażanie i utrzymanie systemów zabezpieczeń i archiwizacji kluczowych danych w firmie ;
  • utrzymanie i konserwację Państwa komputerów osobistych;
  • zdalną oraz bezpośrednią pomoc każdemu użytkownikowi komputera w Państwa firmie.