Sieci VPN    


    Wirtualna sieć prywatna to rodzaj szyfrowanego tunelu pomiędzy sieciami. Zależnie od konfiguracji pozwala na bezpieczne łączenie użytkowników mobilnych z siecią firmową, i/lub połączenie odległych lokacji (oddziałów) firmy w jedną sieć. 

Właściwy dobór sprzętu, oprogramowania oraz określenie odpowiednich metod uwierzytelniania przy zastosowaniu szyfrowanych kanałów przesyłu danych zapewni Państwa firmie bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa przetważanych informacji.