Wirtualizacja


    W dobie wirtualizacji zasobów IT oraz udostępniania naszym klientom usług
w chmurze prywatnej oferujemy wdrożenia i bieżąca administrację.

Celem wdrożeń systemów wirtualizacji w organizacji jest przede wszystkim zredukowanie kosztów zakupów sprzętu serwerowego, elastyczne wykorzystanie zasobów sprzętowych dla zwirtualizowanych usług. Maszyny wirtualne pozwalają w prosty sposób tworzyć kopie bezpieczeństwa danych oraz serwerów uzyskując szybki i prosty sposób odtwarzania systemów po awarii. Chmura prywatna pozwala na wykorzystanie istniejących już zasobów do lepszej pracy całego IT w firmie.

     Oferujemy wirtualizację systemów z wykorzystaniem narzędzi Citrix XenServer pozwalających na doskonałą integracje systemów np. Windows, Linux w jednym wirtualnym centrum danych.